بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان در تاریخ 1389/04/07 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 12 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/01/18
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/06/13
تغییرات امیدنامه مصوبه مجمع مورخ1396/10/02
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1397/01/29
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1396/03/03
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1395/11/27
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1395/07/06
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1395/06/02
تغییرات امیدنامه مصوب مجمع مورخ 1394/09/28
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/06/20
تغییر حسابرس و متولی صندوق مصوبه مجمع مورخ 1394/09/28