بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

افزایش سقف

به استحضار می رساند بر اساس مصوبه مجمع ١٣٩٥/٠٦/٠٢ صندوق، سقف واحدهای سرمایه گذاری در صندوق به ٥،٠٠٠،٠٠٠ واحد افزایش یافت.