هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار( 0/005)از وجوه جذب شده در پذیره نویسي اوليه حداكثر تا مبلغ 1000ميليون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١0 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 %از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0/3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-4وسالانه 2 %سود حاصل از گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي تا ميزان نصاب مجازسرمایه گذاری
4 کارمزد متولی سالانه پنج در ده هزار(0/0005 )از متوسط روزانه ارزش خالص دارائيهای صندوق كه حداقل 500 ميليون ریال و حداكثر 550 ميليون ریال است
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ١.٥ درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار ارزش خالص دارایيهای صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط كانونهای مذكور، مشروط براینکه عضویت در این كانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.حداكثر 150 ميليون ریال.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني سالانه در قالب چهار آیتم ذیل وبا ارئه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 312.500.000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 6.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری )در هر سال 1.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها: · ارزش دارایی­ها به میلیارد ریال ارزش دارایی­ها به میلیارد ریال ضریب از صفر تا 30.000 0.00005 از 30.000 تا 50.000 0.00003 بالای 50.000 0.000001
10 کارمزد سازمان مطابق ابلاغیه 12020090سازمان بورس اوراق بهادار

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال این صندوق کارمزدی برای ابطال دریافت نمیکند ولی چنانچه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از 30 روز با تاریخ صدور واحدهای سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ، صرفاً مبلغ سرمایه گذاری به سرمایه گذار عودت داده میشود و به عبارت دیگر سودهای حاصله در مدت زمان مذکور به سرمایه گذار تعلق نمیگیرد صندوق