مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ1400/02/22

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 ساعت 8 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه چهارم برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

          _ تمدید دوره فعالیت صندوق.

          _ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.