مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1400/02/18

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه چهارم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  • افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.