مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 1400/02/18

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز شنبه مورخ 1400/02/18 ساعت 8 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه چهارم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  • تصمیم­ گیری در خصوص تغییرات اساسنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق از 1 به 10 واحد.
  • تصمیم­ گیری در خصوص تغییرات اساسنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق.
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.