مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ1399/12/23

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز شنبه مورخ 1399/12/23ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه چهارم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  • تصمیم گیری در خصوص افزودن امکان تجزیه واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق به اختیارات مجمع.
  • تصمیم ­گیری در خصوص اضافه کردن تبصره ­ای به ماده 7 اساسنامه صندوق در خصوص تغییر واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز صندوق پس از تجزیه واحدها.
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.