مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ1399/06/11

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روزسه شنبه مورخ 1399/06/11ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه سوم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  • تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/04/14.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشارصندوق.
  • انتخاب حسابرس صندوق.
  • تغییر کارمزد ارکان.
  • تصویب مفاد ابلاغیه های 12020147,12020162 و 12020168 مدیریت نظارت برنهادهای مالی.
  • سایرمواردی که درصلاحیت مجمع باشد.