مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 99/05/11

بدینوسیله به استحضار می­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز شنبه مورخ 1399/05/11ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه سوم برگزار می­گردد.

 دستورات جلسه:

  •  تمدید دوره فعالیت صندوق.
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.