ثبت اینترنتی درخواست صدور و ابطال

به استحضار می رساند امکان ثبت اینترنتی درخواست صدور و ابطال از طریق تارنمای صندوق فراهم شده است.

مقتضی است سرمایه گذاران پیش از ثبت درخواست صدور، جهت احراز هویت به شعب بانک آینده مراجعه نمایند.