مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/10/03

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه دوم برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

  • تمدید دوره  فعالیت صندوق.
  • تغییر متولی صندوق.
  • افزودن امکان سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس ایران
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.