مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/06/12

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز سه شنبه 1398/06/12 ساعت 10 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه سوم برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

  - تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/04/14

  - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

  - انتخاب حسابرس

  - تغییر کارمزد ارکان

  - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.