افزایش تعداد شعب

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساندتعداد شعب صندوق تجربه ایرانیان، به ٢٥٢ شعبه افزایش یافت.