مجمع صندوق

به استحضار می رساند مجمع صندوق تجربه ایرانیان به منظور تمدید دوره فعالیت صندوق، روز چهارشنبه ٩٥/٠٤/٠٩ ساعت ٩ صبح در محل کارگزاری بانک آینده تشکیل می گردد.