دعوت به مجمع

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق به منظور تغییر حسابرس ، روز شنبه مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٨ساعت ١٤ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده برگزار می گردد.