مجمع

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع صندوق به منظور تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ١٣٩٤/٠٤/١٤ ، روز شنبه مورخ ١٣٩٤/٠٧/٠٤ ساعت ١٤ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده برگزار می گردد.