تغییر هزینه حسابرس

به اطلاع می رساند، با توجه به مصوبات مجمع مورخ ١٣٩٣/٠٩/٠٨ هزینه حسابرس از ٥٣ میلیون ریال به ٧٥ میلیون ریال تغییر یافت.