مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان

بدین وسیله به استحضار می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک تجربه ایرانیان برای سال مالی منتهی به ١٤ تیرماه ١٣٩٣، روز شنبه مورخ ٠٨/٠٩/١٣٩٣ ساعت ١٣در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در ابتدای خیابان مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک ٣٢٧، طبقه دهم برگزار می گردد. 
همچنین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک تجربه ایرانیان جهت اصلاح بند  ٨-٣ امیدنامه در خصوص تغییر هزینه حسابرس نیز، روز شنبه مورخ ٠٨/٠٩/١٣٩٣ ساعت ١٤ در محل دفتر کارگزاری بانک آینده به آدرس فوق برگزار می گردد.