تغییر محل اقامت صندوق

به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان می رساند که محل اقامت صندوق تغییر پیدا کرده و آدرس جدید به شرح ذیل می باشد:

ابتدای خیابان مطهری، روبه روی خیابان لارستان، پلاک ٣٢٧ (ساختمان بانک آینده) ، طبقه دوم