تغییر مدیریت

با سلام؛

احتراماً، به اطلاع كليه سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك تجربه ایرانیان مي رساند كه طبق مصوبه مجمع صندوق مورخ ١٣٩٣/٠٦/٠٥ مديريت صندوق از شرکت تامین سرمایه نوین به شرکت کارگزاری بانک تات منتقل گردید.

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانک تات