مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/03/18

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز شنبه مورخ 1398/03/18 ساعت 12 در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان ولنجک، بالاتر از خیابان بیستم، پلاک 54، طبقه دوم برگزار می گردد.

دستورات جلسه:

- تمدید دوره  فعالیت صندوق.

- تغییر محل اقامت صندوق.

-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.