مجمع صندوق تجربه ایرانیان مورخ 98/01/18

بدینوسیله به استحضار می ­رساند مجمع صندوق سرمایه ­گذاری تجربه ایرانیان با دستورات جلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 98/01/18 ساعت 9 صبح در محل دفتر کارگزاری بانک آینده واقع در خیابان شهید مطهری، روبروی خیابان لارستان، پلاک 327، طبقه پنجم برگزار می­ گردد.

دستورات جلسه:

·        تغییر هزینه دسترسی به نرم­ افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

·        افزودن امکان خرید اوراق بهادار دارای شرایط خاص بدون رعایت حدنصاب موضوع بند 2 ابلاغیه شماره 12020097

·        سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.