تغییر در اهداف و استراتژی ها،هزینه ها و کارمزد صدور وابطال

به اطلاع سرمایه گذاران محترم «صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان» می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق در تاریخ ٢٤/٠٨/١٣٩١ بندهای ٢-٣، ٨-٣ و ٨-٤ امیدنامه صندوق مذکور ( در خصوص اهداف و استراتژی های صندوق، هزینه های صندوق و کارمزد صدور و ابطال صندوق) تغییر خواهد یافت. اطلاعات بیشتر در قسمت مجامع صندوق در این تارنما در دسترس سرمایه گذاران می باشد.