بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/04
کل خالص ارزش دارائی ها 1,620,244,036,931 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,793,305 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,793,305 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,837,200 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 238,506

صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها