بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/25
کل خالص ارزش دارائی ها 3,641,510,252,292 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,612,552 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,612,552 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,639,362 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 478,356

صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها