بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 1,163,359,761,077 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 6,814,192 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 6,814,192 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 6,843,621 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 170,726

صندوق سرمایه‌گذاری تجربه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها