اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 3,353,747,238,671 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,638,328 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,638,328 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,732,370 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 288,164

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير