اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/06
کل خالص ارزش دارائی ها 5,951,787,084,585 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,025,835 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,025,835 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,117,414 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 593,645

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير