اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/18
کل خالص ارزش دارائی ها 5,711,571,403,573 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 8,694,099 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 8,694,099 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 8,763,974 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 656,948

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، تامينا اصغري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير