اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/02
کل خالص ارزش دارائی ها 5,461,224,039,170 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,849,421 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,849,421 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,935,166 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 289,729

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير