اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/06
کل خالص ارزش دارائی ها 6,038,979,435,895 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,010,772 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,010,772 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,100,101 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 548,461

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك آينده

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك آينده

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك آينده

مدیران سرمایه گذاری:

همايون دارابي، عباس تكلو، فيروزه حسيني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و مشاوره مديريت وانيا نيك تدبير